Bokutgivelse nr. 5

STJERNER OG ETTERMÆLE - nr. 5

Opplag 1, ex: 50


Temaet ble gitt til lyd-landskapskunstneren Dag Olav Kolltveit. Stjerner og ettermæle. Han fikk frie tøyler til å tolke dette i den retningen han ønsket. Mye ble utforsket, men til slutt var det spesielt NASA´s rapport om hvordan lyd stjerner har som fanget hans oppmerksomhet. Store stjerner har en mer basstone og de små- mye lysere. Dette skapte han et lydlandskap rundt som igjen ble vist til 5 billedkunstnere. De har igjen fått arbeide fritt rundt denne lydskissen og skapt det du kan se i denne antologien. Lydverket ble så ferdigstilt og kan lyttes til via vår SoundCloud side. Man kan også oppleve tekstene og lydverket samlet i vår app som vil releases på app-store senere i vinter.

ROM - nr. 4

Opplag:1, ex: 50


rom.
rommet
det uendelige
det satte
det grenseløse
det avgrensede
veggene skaper butte ender
men fortsatt
evig
voksende

En tittel og en liten tekst ble gitt ut som en open call. 9 bidrag ble valgt ut, samlet inn og bundet mellom to permer.  Noen utforsket det metaforiske rommet mellom oss, andre en visuell representasjon av grensene mellom selvet og den ytre verden. Noen så på rommet mellom fingrene som et sted å utforske temaet.

Bokutgivelse nr. 4
Bokutgivelse nr. 2

VI SKULLE VÆRT SAMMEN: I TRONDHEIM - nr. 2

Opplag 1, ex: 25


Kunstakademiet i Trondheim
Høsten 2019 begynte som normalt
Vi var sammen i en bygning
og forholder oss til hverandre innen en radius på omlag 500 meter

Så kom en pandemi,

noen blir. noen drar
Vår radius blitt ekspandert til kilometer
      til mil
Vi skulle vært sammen. her.
der.

nå samles vi igjen
men isteden mellom 2 permer

Bidragsytere:
Gustaf-Emanuel Berglund, Siri Vinterly
My Bengtsson, Alexander Bäckman,
Ingunn Schumann Mosand og Sofie Månsson

STIKLING - nr. 0

Opplag:1, ex: 7


En zine av og med Siri Vinterly.
Stikling er en plantedel
som etter å ha blitt skåret av
den opprinnelige planten,
er i stand til å danne røtter
og bli en ny plante.

Bidragsytere:
Siri Vinterly

Bokutgivelse nr. 0
Bokutgivelse nr. 3

Å BYGGE ET SPRÅK - nr. 3

Opplag: 1, ex:25


“Å bygge et språk” er et fragmentert innblikk
i et utforskende performativt samarbeid.
Kunstnerduoen Mikalsen & Marhaug,
bestående av Aage A. Mikalsen og Mikkel Marhaug,
jobber performativt med tegning, installasjon og lyd.
Denne zinen er en samling av nye upubliserte
tekstarbeider kombinert med en tekstualisering
av tidligere arbeider blant annet fra deres andre
duo-utstilling hvor zinen har sitt navn fra:
“Å bygge et språk.”

Bidragsytere:
Aage A. Mikalsen og Mikkel Marhaug

JEG - nr. 1

Opplag: 1, ex:25


Silketrykket av kunstnerne i Trondheim.
“jeg.” er en antologi der 5 kunststudenter utforsker jeget.
Noen bringer gamle tekster, andre skaper nye.
Sinnets vandringer kan begrenses til en setning,
mens andre ganger trengs to fulle sider for å fange poenget,
eller kanskje det ikke var noe poeng. Et sted mellom begrensning og overflod,
friform og struktur møtes 5 sinn i 1 zine.

Bidragsytere:Ingunn Schumann Mosand, Siri Vinterly, Mikkel Marhaug,
Gustaf-Emanuel Berglund, August Northug

Bokutgivelse nr. 1

Om røyne

Røyne er et nyetablert forlag av Siri Vinterly og Ingunn Schumann Mosand, studenter ved Kunstakademiet i Trondheim. røyne  betyr å erfare, møte motgang og å utforske, som er nettopp det vi ønsker. En plattform å utforske tekst og eksperimentere i sjiktet mellom litteratur og samtidskunst.


Vi jobber med den håndfaste, taktile boken som utstillingsrom i begrenset opplag og ser på hvilke retninger vi kan strekke arbeidet med tekst innenfor billedkunsten.


Vi vil utforske andre måter å la tekstene og bøkene leve videre på, gjennom alternative digitale plattformer og performative live events.

Bilde av Ingunn Schumann Mosand Bilde av Siri Vinterly

Kommende:


​2020 - Bastard - Art Book Fair - Lillehammer


2020 - Book Launch - Trondheim